Borealis-Nexeo partnership takes European distribution up a notch

EPPM subs 2017